MR SINGH

MR SINGH Indian Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


Mr Singh 

152 Nguyễn Văn Hưởng
Quận 2Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Ba
17:00 - 21:30
Thứ Tư
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Năm
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Sáu
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Bảy
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Chủ Nhật
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30