MR SINGH

MR SINGH Indian Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 093 851 4023


Mr Singh 

152 Nguyễn Văn Hưởng
Quận 2Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Ba
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Tư
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Năm
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Sáu
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Bảy
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30
Chủ Nhật
11:00 - 14:00
17:00 - 21:30